Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum bericht dat het in de periode 1940-1948 beschikte over drie collecties, namelijk de historische, de historisch-topografische en de archeologische collectie. Bij het onderzoek zijn in geen van de drie collecties problematische of onduidelijke verwervingen aangetroffen, met uitzondering van een hoeveelheid voorwerpen die afkomstig zijn uit de opbrengst van de ‘metaalvordering’ door de bezetter.

Metaalvordering

In de periode 1940-1945 heeft het museum circa 200 voorwerpen verworven die afkomstig waren uit diverse Drentse gemeenten en van het zogenaamde Rijksbureau Non-Ferro Metalen in Hoogeveen. De voorwerpen maakten deel uit van de opbrengst van de door de bezetter verordonneerde inzameling van non-ferro metalen (zie paragraaf 4.6, ‘Ingeleverd metaal in Nederlandse musea’). Het is onbekend van welke personen of instellingen de Drentse gemeenten en het Rijksbureau de voorwerpen hebben verkregen.

Voorwerpen uit Kamp Westerbork

Het museum wijst erop dat het in 1945 vele zaken uit het kamp Westerbork naar Assen heeft gebracht. Het betreft onder andere delen van de Westerborkfilm, en het treinbord Westerbork-Auschwitz. Over deze zaken is door het museum kort na de oorlog uitvoerig gecorrespondeerd met het RIOD.