Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Historisch Museum Apeldoorn

Raadhuisplein 8 7311 LK Apeldoorn

Reactie Museum

Het museum meldt dat het geen bijdrage kan leveren aan het project Museale Verwervingen 1940-1948, aangezien men niet beschikt over gegevens waaruit kan blijken of er in de genoemde periode voorwerpen zijn verworven.

Het Historisch Museum Apeldoorn is opgericht in 1956. In dat jaar nam de gemeente de exploitatie van de toenmalige oudheidkamer over van de Oudheidkundige Vereniging Felua. De collectie Felua is globaal beschreven in een inventarisboek uit 1956. In dit boek wordt niet vermeld in welk jaar de diverse voorwerpen zijn verworven.

Het museum bericht dat het in 1977-1978 archiefonderzoek heeft verricht met het doel om gegevens te achterhalen ter aanvulling van het inventarisboek uit 1956. Daarbij werden een ouder inventarisboek en een registratie op kaarten aangetroffen. Deze bronnen bleken echter even summier ten aanzien van de herkomstgegevens, als het inventarisboek uit 1956. Ook het doornemen van de bestuursnotulen heeft weinig opgeleverd.

Bruiklenen

In het inventarisboek uit 1956 komen diverse bruiklenen voor. Een bijbehorende bruikleenadministratie is niet aangetroffen. Het museum bericht dat het geen pogingen heeft ondernomen om te achterhalen wie er schuilgaan achter de namen van de bruikleengevers die in het inventarisboek worden genoemd. Verder wordt erop gewezen dat enkele van de bruiklenen uit het inventarisboek later met instemming van de nazaten zijn omgezet in een schenking.