Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Bredius, Museum

Lange Vijverberg 142513 AC's Gravenhage

Reactie Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien de museumcollectie een gesloten verzameling is die door Dr. A. Bredius is nagelaten aan de gemeente 's-Gravenhage. Daarnaast beschikt het Museum Bredius niet over een historisch archlef met betrekking tot de geëxposeerde stukken, daar deze eigendom zijn van de gemeente 's-Gravenhage.