Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het betreft gegevens uit het inventarissysteem van het museum, dat in 1991-1992 is geverifieerd en aangevuld op basis van archiefonderzoek.

Het museum deelt mede dat het geen herkomstonderzoek heeft verricht om te achterhalen of er in de genoemde periode mogelijk sprake is geweest van problematische aanwinsten.

Aankopen bij het NBI

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 heeft het museum verzocht om aanvullende informatie over de aankoop van enige kunstwerken bij het NBI in 1948 (zie paragraaf 4.8). Het betreft mogelijk voorwerpen uit de verzameling van een voormalige Verwalter over Joodse en vijandelijke vermogens (zie paragraaf 4.4). Het Bonnefanten Museum meldt dat het niet beschikt over aanvullende gegevens over de desbetreffende aankopen bij het NBI.  

Notities

Metaalvordering

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 wijst erop, dat het museum in de periode 1940-1942 een hoeveelheid voorwerpen heeft verworven via het Non- Ferrobureau te Maastricht. Het betreft waarschijnlijk objecten die afkomstig waren uit de door de bezetter verordonneerde metaalinzameling (zie paragraaf 4.6, ‘Ingeleverd metaal in Nederlandse musea’).