Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft kopieën opgestuurd van het jaarverslag over 1955. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de toenmalige collectie, terwijl de jaarverslagen uit de periode 1940-1948 nauwelijks gegevens bevatten over de herkomst van aanwinsten, maar voornamelijk over de wederopbouw van het museum gaan.

De collectie van het museum is in de eerste oorlogsjaren door veilingaankopen snel opgebouwd.[209] Het is echter moeilijk na te gaan welke objecten destijds precies zijn verworven; uit de schaars bewaard gebleven bronnen uit de jaren 1940-1948 zijn geen duidelijke conclusies te trekken. Met een systematische administratie van de aanwinsten is pas begonnen in de jaren zeventig.

Het museum heeft uit de summiere documentatie van vóór 1955 enige archiefstukken over aankopen geselecteerd. Het betreft onder meer een nota uit 1951 voor de aankoop van vier wapens van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen van het Ministerie van Financiën (zie ook paragraaf 4.8). Blijkens de factuur ging het om goederen ‘uit Oorlogsbuit of Restitutiegoederen Duitsland’.