Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Archief, Het Utrechts

A. Numankade 199-2013572 KWUtrecht

Reactie Museum

Het Utrechts Archief heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. In deze lijst zijn alleen de voorwerpen opgenomen die ten tijde van de verwerving meer dan enige guldens waard waren. Het Utrechts Archief heeft geen problematische verwervingen kunnen vaststellen.  

Notities

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 heeft het museum verzocht om nadere gegevens over het herkomstonderzoek, onder meer ten aanzien van een veilingaankoop uit 1941.  

Aanvullende reactie

Het archief meldt dat het niet mogelijk is gebleken te achterhalen van wie veilinghouder Paul Brandt te Amsterdam in 1941 de zes tekeningen van Van Asch van Wijck heeft verworven; de correspondentie maakt daarvan geen melding. Het archief meldt tevens dat het onderzoek naar de periode 1940-1948 door bestudering van de correspondentie en de kasboeken zich ook heeft uitgestrekt tot bewaarnemingen en bruiklenen. Daarbij is niet gebleken dat het archief in de periode 1940-1948 beeldmateriaal in bruikleen of bewaring heeft ontvangen.