Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Amsterdams Historisch Museum

Kalverstraat 921012 PHAmsterdam

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het museum meldt niet of het problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen. Het museum bericht dat de onderzoeksresultaten van het Stedelijk Museum te Amsterdam mede van belang zijn voor de collectie van het Amsterdams Historisch Museum, aangezien de beide musea tot 1985 tot de Dienst Gemeente Musea behoorden. Verder wijst het museum erop dat het tot dusverre niet in de gelegenheid is geweest om onderzoek te verrichten naar de eventuele bruiklenen en bewaarnemingen.  

Notities

Op grond van de aanwinstenlijst over de periode 1940-1948, geeft de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 het museum in overweging om vervolgonderzoek in te stellen. Zo komen op de lijst aankopen voor bij veilinghuizen die in de oorlog onder meer Joods bezit hebben verkocht (zie paragraaf 4.3). Ook vermeldt de aanwinstenlijst een aantal schenkingen en legaten die vermoedelijk afkomstig zijn van Joodse eigenaars.

Vervolg

Het museum laat weten dat nader herkomstonderzoek zal worden verricht. De eerste resultaten hiervan zijn begin 2000 te verwachten 

Aanvullende reactie

Het museum heeft de commissie het verslag van het onderzoek verwervingen 1940-1948 opgestuurd. Bij dit verslag is een lijst gevoegd met vervolgonderzoek naar een aantal aankopen uit de periode 1940-1948, een lijst van schenkingen en legaten, en een lijst van bruikleengevingen 1939-1948. Het museum meldt dat zowel in de jaren vijftig en zestig als in de jaren zeventig getracht is eigenaren te vinden van objecten van onbekende herkomst, deels met resultaat. De collectie bevat echter nog steeds objecten waarvan de herkomst onbekend is; de kans bestaat dat daar nooit geclaimde bruikleen- of in bewaringgevingen bijzitten.