Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Admiraliteitshuis, Streekmuseum Het

Diepswal 279101 LADokkum

Reactie Museum

Het museum meldt dat het geen bijdrage kan leveren aan het project Museale Verwervingen 1940-1948, aangezien het niet beschikt over gegevens waaruit kan blijken of er in de genoemde periode voorwerpen zijn verworven.

Het streekmuseum bestaat sinds 1937-1938. De museumcollectie is in de jaren vijftig systematisch geïnventariseerd, maar bij deze inventarisatie werd niet vermeld op welke datum de diverse voorwerpen zijn verworven. Wellicht is hierover nog enige informatie te achterhalen via correspondentie of andere documenten in het museumarchief. Het museum bericht dat het geen gelegenheid heeft om hier uitvoerig onderzoek naar te verrichten.