Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Home

Herkomstonderzoek musea

De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 richt zich uitsluitend op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Dit onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Nederlandse Museumvereniging in 1998-1999 door haar leden liet uitvoeren. 

Bekijk de introductievideo over het herkomstonderzoek van dit project.

Nieuws

Vervolg Museale Verwervingen vanaf 1933

Per 31 december 2018 is er geen sprake meer van actief herkomstonderzoek binnen het project Museale Verwervingen vanaf 1933. Herkomstonderzoek gaat echter altijd door. Omdat steeds meer bronnen digitaal beschikbaar zijn, komt voortdurend nieuwe informatie over de herkomst van collecties beschikbaar. Als brancheorganisatie werken we samen met de musea aan een zo volledig mogelijke database om eventuele nabestaanden, hun erfgenamen en het publiek correct te informeren. Voor actualisaties kunt u contact opnemen met Bente Bergmans, medewerker kwaliteit (bbergmans@museumvereniging.nl / 020-5512900).

Lees meer