Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Home

Herkomstonderzoek musea

De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 richt zich uitsluitend op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Dit onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Nederlandse Museumvereniging in 1998-1999 door haar leden liet uitvoeren. 

Bekijk de introductievideo over het herkomstonderzoek van dit project.

Nieuws

Overdracht resultaten Museale Verwervingen

Op 15 februari 2023 kwamen Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), en Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, bij elkaar om de overdracht van de projecten Museale Verwervingen te ondertekenen. Hierbij waren onder meer Rudi Ekkart en Pauline Kruseman aanwezig, respectievelijk voorzitter en lid van de onafhankelijke Commissie Museale Verwervingen die inhoudelijk toezicht hield op de kwaliteit
en het verloop van het onderzoek.

Lees meer