Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Nieuws

Restitutie-advies objecten

De Restitutiecommissie heeft op 20 juli 2016 de minister van OCW geadviseerd een claim op het schilderij van Isaac Israels, Kinderen aan het strand  uit de collectie van het Museum Arnhem af te wijzen. De minister heeft dit advies overgenomen.

In 2015 hebben Amsterdam museum, Zuiderzeemuseum, Dordrechts museum en Museum Tongerlohuys objecten aan rechthebbenden teruggegeven. Naar aanleiding van dit project is in de herkomstgeschiedenis van deze objecten informatie naar boven gekomen waardoor erven van voormalig eigenaren konden aantonen dat zij de rechtmatig eigenaar zijn.

Bij het Openluchtmuseum te Arnhem is een claim op een schilderij afgewezen nadat de Restitutiecommissie hierover een negatief advies heeft uitgebracht. 

Lees meer

1 item