Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Home

Herkomstonderzoek musea

De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 richt zich uitsluitend op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Dit onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Nederlandse Museumvereniging in 1998-1999 door haar leden liet uitvoeren. 

Bekijk de introductievideo over het herkomstonderzoek van dit project.

Nieuws

Tentoonstelling:

Roofkunst voor, tijdens en na WO II

 

Bergkerk, Deventer

Tot en met 27 augustus 2017
www.roofkunst.com

Deze zomer is tot  en met 27 augustus 2017 in de Bergkerk te Deventer een grote overzichtstentoonstelling over roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Het is de  eerste keer dat het hele verhaal van roof en teruggave wordt verteld aan de hand van een groot aantal schilderijen van Oude Meesters. Er zijn werken uit de verzamelingen van Hitler, Göring en Menten te zien, die nu zich in de collecties bevinden van het Rijk, musea of particulieren.

Curator van de tentoonstelling is prof. dr. Rudi Ekkart, voorzitter van de commissie Museale Verwervingen vanaf 1933. Sinds 1997 heeft hij als voorzitter van de Commissie Herkomst Gezocht leiding gegeven aan het onderzoek naar de eigenaren van in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken. Op advies van deze commissie werd een ruimhartiger teruggavebeleid ingezet.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Ter Borch Stichting, een nieuw particulier initiatief opgezet door Daaf Ledeboer en Eva Kleeman. Zes jaar geleden ontstond bij hen het idee om het bredere publiek kennis laten maken met kunstschatten uit de depots van het Rijk.

Lees meer