Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Home

Herkomstonderzoek musea

De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 richt zich uitsluitend op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Dit onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Nederlandse Museumvereniging in 1998-1999 door haar leden liet uitvoeren. 

Bekijk de introductievideo over het herkomstonderzoek van dit project.

Nieuws

Restitutiecommissie / Kandinksky Blick auf Murnau mit Kirche

De Restitutiecommissie heeft op 29 januari 2018 bindend advies uitgebracht in het geschil over teruggave van het schilderij Blick auf Murnau mit Kirche door Wassily Kandinsky in de collectie van het Van Abbemuseum, in bezit van de Gemeente Eindhoven. De commissie is van oordeel dat de gemeente niet is gehouden tot restitutie van het schilderij Blick auf Murnau mit Kirche, door Wassily Kandinsky, aan verzoekers.

Lees meer