Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Home

Herkomstonderzoek musea

De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 richt zich uitsluitend op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Dit onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Nederlandse Museumvereniging in 1998-1999 door haar leden liet uitvoeren. 

Bekijk de introductievideo over het herkomstonderzoek van dit project.

Nieuws

Restitutie-advies objecten

De Restitutiecommissie heeft op 20 juli 2016 de minister van OCW geadviseerd een claim op het schilderij van Isaac Israels, Kinderen aan het strand  uit de collectie van het Museum Arnhem af te wijzen. De minister heeft dit advies overgenomen.

In 2015 hebben Amsterdam museum, Zuiderzeemuseum, Dordrechts museum en Museum Tongerlohuys objecten aan rechthebbenden teruggegeven. Naar aanleiding van dit project is in de herkomstgeschiedenis van deze objecten informatie naar boven gekomen waardoor erven van voormalig eigenaren konden aantonen dat zij de rechtmatig eigenaar zijn.

Bij het Openluchtmuseum te Arnhem is een claim op een schilderij afgewezen nadat de Restitutiecommissie hierover een negatief advies heeft uitgebracht. 

Lees meer